Green Deal Circulair Inkopen 2.0

Wilt u samen met publieke en private organisaties werken aan professionalisering en opschaling van circulair inkopen in Nederland? Sluit u dan aan bij de Green Deal Circulair Inkopen 2.0. In de Green Deal Circulair Inkopen spreken publieke en private organisaties met elkaar af de circulaire economie aan te jagen met hun inkoopbeleid.

De Green Deal Circulair Inkopen (GDCI) is een resultaatgericht netwerk. Deelnemers aan de GDCI doen praktijkervaring op met circulair inkopen en delen dit tijdens de bijeenkomsten en in werkgroepen. Door deelname aan de GDCI stapt u in een coalitie van ruim 40 publieke en private organisaties. Maak direct gebruik van de kennis en ervaring die vanaf 2013 in meer dan 80 pilots is opgedaan. Integreer circulair inkopen sneller in de organisatie door het delen van ervaringen, successen en belemmeringen. De opgedane lessen worden verder verspreid onder een breed publiek, zodat andere inkopers niet zelf het wiel hoeven uit te vinden. Werk actief samen aan de professionalisering en opschaling van circulair inkopen in Nederland en zelfs daarbuiten.

Doe mee en loop voorop bij de integratie van de circulaire economie in jouw organisatie! De Green Deal Circulair Inkopen is een initiatief van MVO Nederland, NEVI, Rijkswaterstaat en PIANOo. Sinds mei 2013 zetten zij zich in om ondernemers en overheden te ondersteunen bij hun ambities op het vlak van circulair inkopen.

De Green Deal Circulair Inkopen staat open voor overheden en ondernemingen, klein en groot, starters en gevorderden. Gezamenlijk tekenen zij de Green Deal op 7 juni 2018. Starters richten zich op pilots en leren circulair inkopen door het te doen. De gevorderden werken naast hun pilots aan vraagstukken rond verdieping en opschaling.

Circulair inkopen leidt tot nieuwe contractvormen en businessmodellen. De Rijksoverheid moedigt dit aan. De Green Deal is dan ook een contract met de Minister van Economische Zaken en Klimaat, de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Wat gebeurt er in de Green Deal Circulair Inkopen?

  • 2 circulaire inkooptrajecten: Elke inkopende deelnemer start minimaal twee circulaire inkooptrajecten of houdt zich bezig met het opschalen van een eerder gedane pilot met circulair inkopen. De opgedane kennis en ervaring is de basis voor eigen inkoopprocessen en –strategie.
  • Themagerichte werkgroepen: Deelnemers nemen actief deel aan tenminste één themagerichte werkgroep. Er zijn verschillende themagerichte werkgroepen, zoals Bouw, Disposables, ICT, Interieur, Intern draagvlak, Ketensamenwerking, Infra/GWW en Monitoring. Dit kan wijzigen naar gelang de wensen van de deelnemers.
  • Community of Practice: Opgedane kennis en ervaringen deelt u in 4 Community of Practice bijeenkomsten per jaar met alle deelnemers aan deze Green Deal.
  • Kennispartners: De verschillende trajecten worden ondersteund door kennispartners (consultants) met veel ervaring op het gebied van circulair inkopen.

De bijeenkomsten vinden in 2018 plaats op de volgende data:

dag 1: 15 februari
dag 2: 14 juni
dag 3: 18 september
dag 4: 1 november

Aanmelden voor deelname aan de Green Deal Circulair Inkopen kan door het formulier in te vullen op deze pagina of door een mail te sturen aan info@gdci.nl. U ontvangt dan een deelnameformulier waarmee u na ondertekening de uitgangspunten van de Green Deal onderschrijft. Kosten voor deelname aan het netwerk bedragen €1250,- per jaar.

Download hier de informatie over de Green Deal Circulair Inkopen 2.0 als flyer.
Download hier de tekst van de Green Deal Circulair Inkopen.

Circulair inkopen als aanjager naar een Circulaire Economie

De kansen die de circulaire economie biedt voor Nederland worden steeds duidelijker. Onderzoek van onder meer TNO toont aan dat er jaarlijks ten minste €7 miljard te verdienen valt, ruim 50.000 banen gecreëerd kunnen worden en onze milieu-impact sterk gereduceerd kan worden. Een groeiende groep organisaties vertaalt dit macro-economisch perspectief naar circulaire bedrijfsmodellen, inclusief bijbehorend portfolio, en laat zien dat deze modellen aantoonbaar leiden tot betere prestaties.

Ook de Rijksoverheid onderkent het belang van een circulaire economie en ziet circulair inkopen als de sleutel naar deze transitie. Door middel van circulair inkopen borgen organisaties dat de producten en diensten die zij afnemen hoogwaardig herbruikbaar zijn aan het einde van hun levensduur. In de Green Deal Circulair Inkopen bundelen publieke en private partijen hun kennis en expertise om met hun inkoopbeleid de circulaire economie aan te jagen.

Wat is Circulair Inkopen?

De essentie

De essentie van circulair inkopen is dat de inkopende partij borgt dat de producent of verwerkende partij de producten, onderdelen of grondstoffen aan het einde van de levensduur of de gebruiksfase, met behoud van zoveel mogelijk waarde weer in een nieuwe cyclus zal inzetten.

Succesfactoren

Belangrijke succesfactoren van een circulaire economie zijn: ketensamenwerking, transparantie en sociale/procesinnovatie. Het inkoopproces is voor alle drie cruciaal. Het inkoopinstrument biedt organisaties diverse mogelijkheden om circulair ondernemen te bevorderen, zowel op strategisch als operationeel niveau.

Contracten

Bij circulair inkopen gaat het onder meer om bredere toepassing van innovatieve contractvormen zoals product-service-systemen, prestatie-contracten of pay-per-use contracten. Maar ook door bij aanschaf reeds afspraken te maken omtrent hoogwaardig hergebruik aan het eind van de gebruiksfase.

Voorbeelden

Laat je inspireren door circulaire inkooptrajecten van GDCI-deelnemers en lees het e-magazine 'Meerwaarde: de oogst van 3 jaar Green Deal Circulair Inkopen'. 

Wegwijzer

Direct aan de slag met circulair inkopen? Doorloop de Wegwijzer Circulair Inkopen voor een goed overzicht van de mogelijke stappen. Ook beschikbaar als Engelse versie.